La serva padrona
Giovanni Battista Pergolesi
La serva padrona
Giovanni Battista Pergolesi
Swan Lake
Pyotr Tchaikovsky
Dante
Ezio Bosso, Antonín Dvořák, Richard Wagner, Seraphim Bit-Kharibi
Nabucco
Giuseppe Verdi

Upcoming shows

15, November
Friday
15/11
Ballet in 2 acts
Beginning: 19:00
Completion: 21:05
Жізель